Bildbeskrivning

 K L Å V A S T E N 


Telefon: +46 (0) 733-34 01 23  |   E-post:  info@klavasten.se

Image descriptionHISTORIEN KRING KLÅVASTEN


Huset där Pensionatet är beläget är byggt i slutet av 1800-talet.

1923 startade Klåvastens Vårdhem för "sinnesslöa" med plats för 22 patienter och år 1936 utökades platserna med ett mindre arbetshem för 5 elever. Året innan hade då mangårdsbyggnaden med tillhörande flyglar och trädgård frånskiljts från gården.


Klåvastens Vårdhem bedrev sin verksamhet fram till 1971 och sedan 2002 används den vackra byggnaden istället till vandrarhem av nya ägare. I ett utav rummen finns handmålade tapeter bevarade, men även det som är nyrenoverat behåller sin gamla charm då allt inreds i äldre stil och med stor omsorg. 


Välkommen att bo hos oss!